Arbeid

Arbeid

Nadat met onze cliënt gewerkt is aan meer stabiele woon- en leefomstandigheden kan een traject worden ingeslagen waar studie en/of werk op maat centraal dient te staan. Wij werken er aan dat cliënten hun “eigen kracht” inzetten en hun eigen verantwoordelijkheid gaan nemen, uiteraard naar eigen vermogen.

Hieronder staat schematisch weergegeven welk traject zij doorlopen dat wij dan samen met partners in het onderwijs en op het gebied van re-integratie en participatie vormgeven.