Team

Maak kennis met ons team

Serkan Uslu
Coördinator

Serkan is vier jaar geleden Probe gestart. Na zijn opleiding Management Economie en Recht ging hij werken als loopbaanadviseur, coach en consultant. Zijn belangrijkste motivatie was en is „mensen een eerlijke kans bieden", door ze sociaal geschikt en arbeidsfit te maken. Hij ontwikkelde samen met collega's en partners een gedetailleerd begeleidingstraject dat tot meetbare resultaten leidt. Zijn uitgebreide ervaring, openheid en pragmatische instelling helpen daarbij. Daarnaast is Serkan een gepassioneerd en deskundig begeleider van cliënten vanuit het besef dat de, vaak lange, weg van begeleiding, scholing en werken aan een stabiele omgeving de voorwaarde is naar maatschappelijke - en arbeidsparticipatie.
s.uslu@pro-be.org

Sümeyra Sürmeli
Psycholoog NIP

Sümeyra heeft psychologie aan Maastricht University gestudeerd, waarna ze haar masters gezondheidszorgpsychologie heeft behaald aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook is zij inmiddels lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Zij helpt cliënten bij Probe door allereerst meer inzicht te krijgen in de achterliggende problematieken van de mensen. Deze vaak kwetsbare en getraumatiseerde mensen benadert zij zorgvuldig door het opbouwen van een vertrouwensrelatie en met veel empathie. Vaak blijkt een langdurige, intensieve begeleiding nodig en vraagt om een planmatige aanpak om deze mensen te helpen zelfstandig weer meer grip op hun eigen leven te laten krijgen.
s.surmeli@pro-be.org

Emiel Panis
Adviseur werk

Emiel deed de opleiding SPD, een HBO opleiding financiën en economie. Gedurende een 30 tal jaren werkte hij bij een grote gemeente. Ongeveer 10 jaren geleden heeft Emiel, na het maken van een assessment bij dezelfde werkgever, een switch gemaakt naar het gemeentelijk team Jongeren @ Work, met de intentie schooluitval van jongeren te voorkomen. De laatste 6 jaren werkte Emiel in een tweetal buurtcentra in Maastricht-West, hij ondersteunde daar mensen op zoek naar werk, mensen die werkloos dreigden te worden, uitkeringsgerechtigden met een recent werkverleden, maar meer nog mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt. Emiel gaat zorgen dat mensen weer meedoen op de arbeidsmarkt.
e.panis@pro-be.org

Didier Voorjans
Jurist

Didier staat voor betrouwbare juridische dienstverlening met een persoonlijke benadering en een daadkrachtige aanpak. Hij staat voor eenvoud, duidelijkheid en beloftes nakomen. Hij ondersteund mensen met een eerlijk juridisch advies. Dat betekent dat je niet altijd hoort wat je wilt horen, maar dat je waardevol advies krijgt voor de lange termijn. Didier is gespecialiseerd in de rechtsgebieden arbeidsrecht en huurrecht. Hij is bij Probe tevens het aanspreekpunt voor algemene juridische vragen over bijvoorbeeld aansprakelijkheidsrecht of consumentenrecht. Daarnaast heeft Didier zijn eigen bedrijf „Driepas bewindvoering" als bewindvoerder en als zodanig ook een partner bij het helpen van onze cliënten die financiële problemen hebben.
d.voorjans@driepasbewindvoering.nl

Ralph Beckers
Administratief medewerker

Ralph is, mede door zijn werkervaring als administratief medewerker bij de gemeente Maastricht, een duizendpoot. Door zijn inzicht en analytisch vermogen is hij instaat gestructureerd te werken. Ralph zal bij Probe verschillende administratieve taken op zich nemen. Zowel het rapporteren, controleren en declareren behoren hiertoe. Zijn werkervaring binnen het Sociale Domein van de Gemeente Maastricht zal behulpzaam zijn, bij de kwaliteitsbewaking van rapportages naar onze belangrijkste opdrachtgevers.
r.beckers@pro-be.org

Amber Khan
Gedrags-deskundige

Amber heeft haar bachelor Psychologie & Neurowetenschappen en master Health & Social Psychology afgerond aan de Universiteit van Maastricht. Daarnaast heeft ze nog een tweede master aan United Nations University afgerond in Public Policy & Human Development met als specialisatie Migratie Studies. Tijdens deze studie heeft ze veel onderzoek gedaan naar stress en veerkracht en de meest gebruikte coping mechanismen bij vluchtelingen en asielzoekers. Haar interesse ligt nadrukkelijk op het gebied van psychologie en migratievraagstukken. Ze probeert mensen vooral vanuit een positieve invalshoek te benaderen en te focussen op het versterken van hun persoonlijke vaardigheden om zodoende hun ontwikkelingsproces te bevorderen.
a.khan@pro-be.org

Miriam Graft
Administratief medewerkster

Miriam heeft de studie juridisch medewerker gedaan, met als specialisaties personeel en arbeid en sociale zekerheid. Na haar studie heeft ze bij verschillende bedrijven ervaring opgedaan in administratieve en communicatieve vaardigheden. Ook heeft ze ervaring met het effectief en gestructureerd bepalen welke tijd, middelen en inzet nodig zijn om doelen te halen. Ze verzorgt de ondersteunende taken voor verschillende activiteiten binnen Probe. Daarnaast tolkt zij in het Arabisch voor lopende projecten. Ze is in staat om met haar empathisch vermogen en mensenkennis onze cliënten op weg te helpen binnen onze organisatie.
m.graft@pro-be.org

Ringo Mullenders
Ambulant begeleider

Ringo heeft een ruime ervaring als ambulant begeleider, met name op het gebied van sociale reactivering van jongeren en volwassenen. Naar zijn mening kan een intensieve begeleiding en sporten mensen helpen, die door omstandigheden niet (meer) actief deelnemen aan het sociale en maatschappelijke activiteiten, om de draad weer op te pakken.
r.mullenders@pro-be.org

Irada Oeloechanova
Ambulant begeleider

Irada Oeloechanova is geboren in Azerbeidzjan. In mijn land van herkomst heb ik een WO opleiding tot Politicoloog en Social Management afgerond. Toen ik naar Nederland kwam in 2000 bleek dat ik niet veel aan deze diploma's had en besloten een andere richting te kiezen. Door het pad dat ik als nieuwkomer bewandeld heb, heb ik veel ervaring opgedaan, die me goed van pas komt. Daarom heb ik besloten bij te dragen aan de Nederlandse samenleving en besloten me te verdiepen in maatschappelijke dienstverlening. Ik heb de opleiding HBO rechten met het sociaaljuridisch uitstroomprofiel afgemaakt.
i.oeloechanova@pro-be.org

Ezgi Uslu
Marketing & Communicatie

Ezgi studeerde af aan de Maastricht Academy of Media, Design and Technology van Zuyd Hogeschool bij de opleiding Communication and Multimedia Design.
Zij onderscheidt zich omdat ze zich goed kan inleven in de bedrijfsfilosofie van haar opdrachtgevers of deze mee helpt te formuleren. Probe heeft haar gevraagd om te helpen bij het uitdragen van wat Probe is en doet. Vooral omdat andere werknemers hier niet of nauwelijks aan toe komen. Zij leveren immers kwalitatieve en meetbare „hulp en ondersteuning" aan de cliënten.
e.uslu@pro-be.org

Carlos Waelauruw
Ambulant begeleider

Vanaf 2008 werkt Carlos in de hulpverlening, hij heeft met verschillende doelgroepen en voor vele professionele hulporganisaties gewerkt. Zijn ervaring en assertiviteit maakt van hem een goede ambulant begeleider. Hij neemt de persoonlijke kwaliteiten en talenten van cliënten als uitgangspunt.
Vanaf 2014 heeft hij een eenmanszaak: Saints And Sinners Pro van waaruit hij wordt ingehuurd als woonondersteuner in de maatschappelijke opvang. Carlos werkt samen met Probe, met name door zijn expertise met cliënten die drugsverslaafd zijn.
c.waelauruw@pro-be.org

Jill van de Ven
Adviseur werk

Jill heeft haar bachelor Facility Management aan Zuyd Hogeschool behaald in januari 2019. Tijdens de opleiding heeft zij gekozen voor het profiel Consumer Service Management omdat hierbij veel klantcontact aan bod komt. Gezien haar achtergrond in de horeca paste deze keus het best. Door haar profielkeuze kan zij goed luisteren en zich inleven in de wensen en doelen van een klant. Deze kwaliteiten komen goed van pas als adviseur bij Probe en om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te helpen en begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan.
j.vandeven@pro-be.org