Projecten

Probe ontwikkelde zich van goede arbeidsbemiddelaars tot een instelling die professionele zorg en begeleiding aanbiedt aan mensen die regie over hun leven willen krijgen. Daarbij hoort ook een projectmatige aanpak van begeleidingstrajecten, waarbij onze inzet is dat er voor de minst kwetsbare groepen op den duur minder structurele en individuele ondersteuning nodig is.

Probe wil zich hier samen met haar partners voor inzetten.

Daarnaast willen wij aan deskundigheidsbevordering doen en ons diensten pakket naar onze cliënten en nieuwe doelgroepen uitbreiden. We bieden daarom ook ondersteuning aan bij het opzetten van een eigen bedrijf of om als zzp-er werkzaam te zijn, als additionele dienst om het “meedoen” in een breder context te plaatsen.