psychotherapy-1000x531
IMG_5524
IMG_5534

Wat en wie is Probe?

Missie
Probe is er voor iedereen, die (weer) regie over haar of zijn leven wil krijgen. Ons multi-disciplinair team en onze partners helpen bij het krijgen van een betrouwbaar beeld van alle aspecten die de zelfredzaamheid van onze cliënten in de weg staan. Daarna werken we vanuit een vertrouwensrelatie aan het realiseren van stabiele leef- en woonomstandigheden in het perspectief van een hoopvolle zelfstandige toekomst.

Visie
Probe heeft gekozen voor een integrale manier van begeleiden van haar cliënten, met cultuursensitiviteit als uitgangspunt. Probe werkt methodisch, gericht op de zelfredzaamheid, vanuit de eigen kracht en competenties met haar clienten. Hierbij zoeken wij, indien nodig, samenwerking met gespecialiseerde collega-instellingen.

Met als doelen, op korte termijn, het realiseren van een veilige woonomgeving en het stabiliseren c.q. verbeteren van alle leefgebieden. En daarna gericht op het verkleinen van de afstand tot de maatschappij en arbeidsmarkt.

Wat betekent Probe

Wat betekent Probe?

Probe is Engels voor sonderen, onderzoeken, aftasten maar ook controleren. Dit zijn feitelijk ook de kernwoorden van de intake. In deze intake komen we tot een betrouwbare situatieschets met behulp van screenen en inventariseren. Vervolgens kunnen we werken aan het stabiliseren van de persoonlijke- of gezinssituatie en kunnen we doelen stellen.

Probe staat ook voor Professionele zorg en begeleiding.

Hoe werken wij?

Hoe werken wij?
Iedereen kan rechtstreeks met ons contact opnemen, per telefoon of per e-mail. Professionals kunnen hun clienten naar ons verwijzen. Na de intake helpen we cliënten bij eenvoudige vragen meteen, en bij uitdagendere vragen werken we samen met een Sociaal Team. Op het gebied van zorg krijgen we mensen met een indicatie via Team Jeugd, Wmo en Zio. Ook met name van de UWV en gemeenten maar ook via andere opdrachtgevers. Bij de start van een begeleidingstraject inventariseren wij de sociale, financiële en werkvaardigheden. Deze meten wij op drie tijdmomenten: voor, gedurende en op het einde van het traject. Het uiteindelijk doel van het traject is meedoen aan de samenleving door „toeleiding naar de arbeidsmarkt”.

Juridische-entiteit

Op dit moment is Probe een V.O.F. of, waarbij elk van de vennoten haar/zijn eigen specialiteit heeft en op basis daarvan haar/zijn inbreng heeft. Probe is ingeschreven bij de KvK onder de naam Probe Consultancy met KvK nummer 62486357 onder de naam S.Uslu en J.M. Wijs.

Probe zal in de loop van het jaar enkele aanpassingen doen met betrekking tot juridische entiteit.

Onze partners

dem

Daemen advocatuur en mediation

dr

Driepas bewindvoering

hel

Helgers Advocaten

leef

Leef Maastricht

prak

Praktech