psychotherapy-1000x531
IMG_5524
IMG_5534

Wat en wie is Probe?

Missie
Probe is er voor iedereen, die (weer) regie over haar of zijn leven wil krijgen. Ons multidisciplinair team en onze partners helpen bij het krijgen van een betrouwbaar beeld van alle aspecten die de zelfredzaamheid van onze cliënten in de weg staan. Daarna werken we vanuit een vertrouwensrelatie aan het realiseren van stabiele leef- en woonomstandigheden in het perspectief van een hoopvolle zelfstandige toekomst.

Visie
Probe heeft gekozen voor een integrale manier van begeleiden van haar cliënten, met cultuursensitiviteit als uitgangspunt. Probe werkt methodisch, gericht op de zelfredzaamheid, vanuit de eigen kracht en competenties met haar cliënten. Hierbij zoeken wij, indien nodig, samenwerking met gespecialiseerde collega-instellingen.

Met als doelen, op korte termijn, het realiseren van een veilige woonomgeving en het stabiliseren c.q. verbeteren van alle leefgebieden en daarna gericht op het verkleinen van de afstand tot de maatschappij en arbeidsmarkt.

Wat betekent Probe

Wat betekent Probe?

Probe is Engels voor sonderen, onderzoeken, aftasten maar ook controleren. Dit zijn feitelijk ook de kernwoorden van de intake. In deze intake komen we tot een betrouwbare situatieschets met behulp van screenen en inventariseren. Vervolgens kunnen we werken aan het stabiliseren van de persoonlijke- of gezinssituatie en kunnen we doelen stellen.

Probe staat ook voor Professionele zorg en begeleiding.

Hoe werken wij?

Hoe werken wij?
Huisartsen, maatschappelijk werk, gedragsdeskundigen en overige verwijzers kunnen hun cliënten aanmelden via Wmo of Jeugd van de gemeente van de betreffende cliënt. Daar kan cliënt haar/zijn voorkeur kenbaar maken voor een erkende zorginstelling. Bij de start van een begeleidingstraject inventariseren wij de sociale, financiële en werkvaardigheden. Deze meten wij op drie tijdmomenten: voor, gedurende en op het einde van het traject. Het uiteindelijk doel van het traject is meedoen aan de samenleving door „toeleiding naar de arbeidsmarkt”.

Juridische-entiteit

Probe heeft met ingang van 2022 haar activiteiten opgesplitst.

Probe zorgt begeleidt cliënten met een van de indicaties: Jeugd, Beschermd Wonen, Wmo of Forensische zorg.

Probe werkt begeleidt cliënten op het gebied van participatie, re-integratie en jobcoaching.

Daarbij is in overleg met onze accountant, maar ook ingegeven door de eisen van onze opdrachtgevers gekozen voor de rechtsvorm: Besloten Vennootschap.

Onder contact staan de respectievelijke data zoals AGB, KvK, BTW en IBAN-nummers.

 

Onze partners

dem

Daemen advocatuur en mediation

dr

Driepas bewindvoering

prak

Praktech

donkerblauw-1-e1593383236343

Zuiver Juridisch

Automatisering

cliendo

Cliendo

care2declare logo

Care 2 Declare

Fondsen

logo_dekkersfonds_color

Dekkers-Fonds

logo_dekkersfonds_color kopiëren

Stichting Pape-Fonds

stille armen maastricht logo

Stichting Stille Armen