Ambulant begeleider

Chris heeft de opleiding zorg afgerond in Hasselt en studeert orthopedagogie. Ze heeft 3 jaar forensische werkervaring opgedaan in een tbs-kliniek en werkt vanuit de aanwezige positieve krachten en het – gedrag van de cliënt zelf.

John Geelen

Coördinator | bedrijfsvoering en kwaliteit

John is een ervaren bedrijfsadviseur, verander- en projectmanager. Bij ons is hij, als coördinator, verantwoordelijk voor de kwaliteit en organisatie. Ook heeft hij het project huisvesting opgezet, waardoor bij Probe > 50 cliënten in eigen doorstroomwoningen verblijven.

Serkan Uslu

Oprichter | Coördinator begeleiding (SKJ)

Serkan startte in 2015 Probe. Werkte als loopbaanadviseur, coach en consultant. Zijn belangrijkste motivatie was en is „mensen een eerlijke kans bieden”, door ze sociaal geschikt en arbeidsfit te maken op basis van een door Probe ontwikkelt begeleidingstraject dat tot meetbare resultaten leidt. Een stabiele thuissituatie is voorwaarde voor maatschappelijke – en arbeidsparticipatie.

Kim Simons

Administratief en persoonlijk medewerker

Met haar opleiding voor managementassistente/directiesecretaresse zal Kim vele verschillende taken uitvoeren. Zo neemt ze onder andere financiële administratieve taken op zich en ondersteunt ze op het gebied van kwaliteit en andere administratieve processen. Daarnaast is ze persoonlijke assistent van één van de coördinatoren.

Najim Ahmadouch

Ambulant begeleider (SKJ)

Als begeleider vindt Najim het belangrijk om op basis van vertrouwen met de client te kijken naar haar/zijn problematieken. Vanuit bewezen ervaring en hij is SKJ geregistreerd, weet Najim cliënten te stimuleren, hun zelfredzaamheid te vergroten en om zichzelf te hervinden en te herontdekken.

Anne Jacobs

Ambulant begeleider

Na de studies antropologie en seksuologie en stages in Afrika is zij gaan werken als maatschappelijk werker in de gespecialiseerde GGZ. Hier hielp ze vluchtelingen en slachtoffers van seksueel geweld die last hadden van een trauma. Door haar goed te luisteren probeert ze iemand te begrijpen om zo te zoeken naar een volgende stap.

Aïcha El Mokadem

Ambulant begeleider (SKJ)

Aïcha gaat enthousiast, doel- en resultaatgericht te werk. Ze is een sociaalpedagogische professional en heeft jaren gewerkt met “multiproblem” gezinnen in verschillende grote steden in ons land. Ze was ook werkzaam in de verslavingszorg en GGZ. Ze heeft veel trainingen en cursussen gevolgd. Het werken aan de zelfredzaamheid van haar cliënten geeft haar veel voldoening.

Jan Daenen

Ambulant begeleider (SKJ)

Jan heeft in België toegepaste jeugdcriminologie gestudeerd en heeft 3 jaar ervaring in de gesloten jeugdzorg met AMV’ers, en ruime ervaring met cliënten met multi-problematiek. Hij probeert cliënten de juiste stimulans te geven om hun eigen plek in de maatschappij te kunnen opnemen. Als ambulant begeleider stuurt hij op “ontwikkelen en geloven in eigen kracht”.

Lucan Snoeijer

Bedrijfsondersteuner

Momenteel is Lucan vierdejaarsstudent van de opleiding HBO Rechten aan Zuyd Hogeschool te Sittard. Door haar stage- en werkervaring, heeft Lucan Probe leren kennen. Mede door haar stage- en werkervaring als administratief medewerkster zal Lucan voornamelijk ondersteunende en praktische taken vervullen op het gebied van uitkeringen, toeslagen, kamertraining en financiële administratie.