Serkan Uslu

Coördinator

Serkan startte 5 jaar geleden Probe. Werkte als loopbaanadviseur, coach en consultant. Zijn belangrijkste motivatie was en is „mensen een eerlijke kans bieden”, door ze sociaal geschikt en arbeidsfit te maken op basis van een door Probe ontwikkelt begeleidingstraject dat tot meetbare resultaten leidt. Een stabiele thuissituatie is voorwaarde voor maatschappelijke – en arbeidsparticipatie.

Kim Simons

Bedrijfsondersteuner

Met haar opleiding voor managementassistente/directiesecretaresse zal Kim vele verschillende taken uitvoeren. Zo neemt ze onder anderen de financiële administratie van de Stichting op zich en ondersteunt ze Probe op het gebied van kwaliteit en administratie. Daarnaast is ze persoonlijke assistent van één van de coördinatoren.

Najim Ahmadouch

Ambulant begeleider

Als begeleider vindt Najim het belangrijk om op basis van vertrouwen met de client te kijken naar haar/zijn problematieken. Vanuit deze betrokkenheid en persoonlijke manier van begeleiden is Najim goed in staat om mensen te stimuleren en hun zelfredzaamheid te versterken en om zichzelf te hervinden en te herontdekken.

Anne Jacobs

Ambulant begeleider

Na de studies antropologie en seksuologie en stages in Afrika is zij gaan werken als maatschappelijk werker in de gespecialiseerde GGZ. Hier hielp ze vluchtelingen en slachtoffers van seksueel geweld die last hadden van een trauma. Door haar goed te luisteren probeert ze iemand te begrijpen om zo te zoeken naar een volgende stap.

Aïcha El Mokadem

Ambulant begeleider

Aïcha gaat enthousiast, doel- en resultaatgericht te werk. Ze is een sociaalpedagogische professional en heeft jaren gewerkt met “multiproblem” gezinnen in verschillende grote steden in ons land. Ze was ook werkzaam in de verslavingszorg en GGZ. Ze heeft veel trainingen en cursussen gevolgd. Het werken aan de zelfredzaamheid van haar cliënten geeft haar veel voldoening.

Jan Daenen

Ambulant begeleider

Jan heeft in België toegepaste jeugdcriminologie gestudeerd en heeft 3 jaar ervaring in de gesloten jeugdzorg met AMV’ers, en ruime ervaring met cliënten met multi-problematiek. Hij probeert cliënten de juiste stimulans te geven om hun eigen plek in de maatschappij te kunnen opnemen. Als ambulant begeleider stuurt hij op “ontwikkelen en geloven in eigen kracht”.

Lucan Snoeijer

Bedrijfsondersteuner

Momenteel is Lucan vierdejaarsstudent van de opleiding HBO Rechten aan Zuyd Hogeschool te Sittard. Door haar stage bij Driepas Bewindvoering heeft Lucan Probe leren kennen. Mede door haar stage- en werkervaring als administratief medewerkster zal Lucan voornamelijk ondersteunende en praktische taken vervullen op het gebied van uitkeringen, toeslagen, kamertraining en financiële administratie.

Jasper Stikvoort

Ambulant begeleider

Jasper heeft als achtergrond: psychologie en gezondheidswetenschappen hij biedt praktische en psychosociale ondersteuning, op basis van vaste afspraken en een vertrouwensband met cliënten, waardoor de voorwaarden worden gerealiseerd op de weg naar zelfredzaamheid.  

Selma Gomez

Kwaliteitsondersteuner

Selma gaat ons team versterken als kwaliteitsondersteuner en richt zich op de administratie en het bieden van ondersteuning aan onze begeleiders. Ze heeft een diploma in International Business Management en 7 jaar internationale ervaring. Gedreven door resultaten gaat zij een uitdaging niet uit de weg en streeft ze naar groei, structuur en innovatie binnen Probe.