Na de succesvolle implementaties van Care2Declare, ons nieuwe declaratie- en facturatiesysteem en Cliendo, ons nieuwe digitale cliëntrapportage systeem dit kalender jaar, hebben we 9 oktober jl. zonder afwijkingen opnieuw de ISO-audit 9001-2015 als Probe Zorgt en Probe werkt BV behaald.

Mocht u interesse hebben in meer informatie betreffende ons kwaliteitsbeleid neem dan gerust contact met ons op, via info@pro-be.org.