Wat en wie is Probe?

Missie
Probe is er voor iedereen, die (weer) regie over haar of zijn leven wil krijgen. Ons multi-disciplinair team en onze partners helpen bij het krijgen van een betrouwbaar beeld van alle aspecten die de zelfredzaamheid van onze cliënten in de weg staan. Daarna werken we vanuit een vertrouwensrelatie en stabiele leef- en woonomstandigheden aan een hoopvol perspectief op de toekomst.

Probe werkt vanuit een methodiek die er op gericht is dat cliënten hun eigen kracht en competenties inzetten om zelf de regie over hun leven te krijgen.

Visie
Probe heeft gekozen voor een integrale manier van begeleiden van haar cliënten, uitgaande van hun eigen kracht en mogelijkheden. Waarbij we zo snel mogelijk een veilige woonomgeving proberen te creëren en werken aan het stabiliseren c.q. verbeteren van alle leefgebieden.

Wat betekent Probe?
Probe is Engels voor sonderen, onderzoeken, aftasten maar ook controleren. Dit zijn feitelijk ook de kernwoorden van de intake. In deze intake komen we tot een betrouwbare situatieschets met behulp van screenen en inventariseren. Vervolgens kunnen we werken aan het stabiliseren van de persoonlijke- of gezinssituatie en kunnen we doelen stellen.

Probe staat ook voor Professionele zorg en begeleiding, ons team is snel en flexibel inzetbaar, wij hebben geen wachtlijsten en beschikken over een multicultureel team van deskundige HBO/WO medewerkers.