Hoe werken wij?
Iedereen kan zich rechtstreeks bij ons aanmelden, per telefoon of per e-mail. Ook kunnen andere professionals hun cliënten naar ons verwijzen. Na de intake helpen we cliënten bij eenvoudige vragen meteen, en bij uitdagendere vragen werken we samen met een Sociaal Team. Op het gebied van zorg krijgen we mensen met een indicatie via Team Jeugd, Wmo en de William Schrikker Groep en bij arbeid met name UWV en gemeenten maar ook via andere opdrachtgevers. Bij de start van een begeleidingstraject inventariseren wij de sociale, financiële en werkvaardigheden. Deze meten wij op drie tijdmomenten: voor, gedurende en op het einde van het traject. Het uiteindelijk doel van het traject is meedoen aan de samenleving door „toeleiding naar de arbeidsmarkt”.