Probe past haar privacybeleid aan de AVG aan:

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensverwerking van kracht.
Deze nieuwe Europese privacywetgeving zorgt ervoor dat mensen zeggenschap hebben over de gegevens die ze beschikbaar hebben gesteld.
Wat houdt de AVG in dit verband precies in?

  • De AVG zorgt ervoor dat er striktere regels voor gegevensverzameling worden nageleefd en u duidelijker geïnformeerd wordt, In dit verband is bij ons alleen u voornaam, achternaam en e-mailadres bekend en wordt enkel en alleen gebruikt om u onze nieuwsbrief toe te sturen;
  • De rechten van u als abonnee worden gerespecteerd. U kunt dus vragen om uw gegevens te verwijderen of er een elektronische afschrift van te ontvangen;
  • Wij moeten erop toezien dat de privacyregels van AVG strikt worden nageleefd.