Begeleiding
Ons begeleidingstraject gaat uit van een integrale aanpak op maat, maar vooral ook vanuit “de eigen kracht” van onze cliënten. Het richt zich, na een uitgebreide intake, op het maken van een persoonlijk plan per cliënt, dat uiteindelijk gericht is op het maatschappelijk – en werk fit maken.
Ons werk richt zich met name op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en kwetsbare groepen, omdat deze bijzondere begeleiding nodig hebben om door te stromen naar een reguliere baan, werkplek of een opleiding.

Probe is vooral een organisatie met een sociaal maatschappelijke doelstelling. Onze dienstverlening is er daarom op gericht werk te creëren voor mensen met en zonder een beperking.
Iedereen krijgt een persoonlijk arbeidstraject-plan. Die begeleiding is soms praktisch, soms gericht op het verbeteren van de arbeidshouding, maar kan ook een therapeutisch karakter hebben.