Coaching 
De coaching is vooral gericht op ontwikkelen of verbeteren van conceptuele, sociale en praktische vaardigheden. Waarbij in eerste instantie het verbeteren van het sociaal emotioneel functioneren voorop staat. Probe toetst de communicatieve vaardigheden en werkt samen met de cliënt om deze te optimaliseren. Ook besteden we aandacht aan het lichamelijk functioneren gericht op vitaliteit en gezondheid.

Een coaching traject kan ook bestaan uit:
• Aanwezig zijn bij voorbesprekingen;
• Helpen bij het inwerken;
• Begeleiding op de werkvloer;
• Een persoonlijke handleiding maken.
Het is de bedoeling dat je uiteindelijk het werk zelfstandig kunt uitvoeren. De job-coach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog onduidelijkheden zijn, nazorg vinden wij een heel belangrijk onderdeel van het hele coaching-traject.