Re-integratie
Het is een hele uitdaging om onze cliënten aan werk te helpen. Het vraagt veel van onze cliënten tijdens het gehele begeleidingstraject. Daar staat tegenover dat als een baan gevonden is, dat dit veel voldoening geeft. We hebben zelf ervaring met re-integratie maar roepen indien nodig de hulp in van gekwalificeerde partners, omdat het heel belangrijk is om deze laatste stap samen met de cliënt, op basis van diens kwaliteiten te kunnen maken. Vaak zetten we tijdens de eerste periode, als we voor de cliënt een baan hebben gevonden, het begeleidingstraject voort door middel van persoonlijke coaching.

De belangrijkste onderdelen van de re-integratie zijn bij:

Werkfit
• Verbeteren persoonlijke effectiviteit;
• Versterken werknemersvaardigheden;
• In beeld brengen arbeidsmarkpositie.

Naar werk:
• Profileren van de cliënt;
• Vacatureverwerving;
• Sollicitatietraining;
• Begeleiding bij sollicitatie.

Dit vraag om een re-integratie-traject op maat:
Geen werknemer is gelijk, geen situatie het zelfde, iedere baan is anders.
Een succesvol traject vraagt om een aanpak die is afgestemd op de werknemer en zijn omstandigheden; rekening houden met eventuele beperkingen op lichamelijk, psychisch of cognitief vlak.

Een goed traject heeft als kenmerken en resultaat:
• De werknemer leert zijn grenzen kennen;
• Weet hoe hij zijn werkbelasting op kan bouwen;
• Vindt balans in het combineren van werk en privé;
• Heeft een klankbord, hij doorloopt het traject samen met zijn coach;
• Leert verloren gegane vaardigheden, zo mogelijk, opnieuw aan;
• Oefent een andere manier van werken als de oude werkwijze niet uitvoerbaar is;
• Probeert, zo nodig en indien haalbaar, een aangepaste functie of werkplek;
• Kan met zijn veranderde situatie omgaan en kan zijn beperkingen hanteren;
• Leert zijn huidige mogelijkheden optimaal kennen en benutten;
• Is uiteindelijk weer onderdeel van de werkende maatschappij.

We willen hier ook vermelden dat het ook eisen stelt aan de werkgevers en dat hun ondernemingen, waar wij mee willen samenwerken economische en maatschappelijke deelname van kwetsbare groepen mensen in de Nederlandse samenleving actief willen bevorderen.