diensten

Diensten

Om voor onze cliënten een stabiele uitgangssituatie te creëren werken we samen met partners, die helpen  hier de voorwaarden voor te realiseren. De omstandigheden of de vaardigheden van een cliënt zijn heel verschillend en we zijn daarom permanent op zoek naar betrouwbare partners die verschillende en nieuwe diensten kunnen aanbieden.

Andere diensten

Wij gaan er in ons begeleidingstraject vanuit dat we onze cliënten ondersteuning op
maat bieden, dit gaat om zeer uiteenlopende diensten. Hierbij kunt u denken aan:

 • autorijlessen op maat
 • naar de kapper en persoonlijke verzorging
 • passende huisvesting
 • gepaste kleding
 • onderwijs en scholing,
 • verwijzingen naar overheidsinstanties en andere zorg instellingen
 • vrijetijds activiteiten
 • tolken

Bewind voering

Financiële stabiliteit is een belangrijke voorwaarde om tijdens een integraal begeleidingstraject stappen te kunnen maken. We benaderen iedereen als een mens, niet als een nummer. Dat klinkt misschien als een open deur, maar veel te vaak hebben mensen andere ervaringen. We ondersteunen op een vertrouwelijke en persoonlijke manier iedereen die – om wat voor reden dan ook – zijn of haar financiële zaken niet meer in de hand heeft. We verrichten alle noodzakelijke procedures en handelingen, zodat de financiële situatie, of die van de persoon waar voor gezorgd wordt, stabiliseert of verbetert.

Mr. Didier Voorjans Driepas bewindvoering       www.driepasbewindvoering.nl 

Juridische ondersteuning

Wij leveren juridische bijstand en werken samen met verschillende partners, die ook een diversiteit aan ervaring en expertise hebben.
Met name op gebieden als asiel- en vreemdelingenrecht, familie- en jeugdrecht, sociaal zekerheidsrecht, huurrecht maar ook algemeen bestuursrechtelijke aangelegenheden en strafrecht.

Mr. I.J.L. Daemen Daemen advocatuur en mediation www.daemenam.nl
Mr. M. Helgers Helgers Advocaten www.helgersadvocaten.nl
Mr. Didier Voorjans Zuiver Juridisch www.zuiverjuridisch.nl

Cursussen voor cliënten

Probe biedt de volgende cursussen aan:

 • Administratie en financiën
 • Afval scheiden
 • Burgerschap en grondrechten
 • Fietsen en verkeersregels
 • Gezond eten en inkopen
 • Hygiëne en seksualiteit (vrouw)
 • Hygiëne en seksualiteit (man)

Meer informatie zie link cursussen voor cliënten

Our Services