diensten

Diensten

Om voor onze cliënten een stabiele uitgangssituatie te creëren werken we samen met partners, die helpen  hier de voorwaarden voor te realiseren. De omstandigheden of de vaardigheden van een cliënt zijn heel verschillend en we zijn daarom permanent op zoek naar betrouwbare partners die verschillende en nieuwe diensten kunnen aanbieden.

Andere diensten

Wij gaan er in ons begeleidingstraject vanuit dat we onze cliënten ondersteuning op
maat bieden, dit gaat om zeer uiteenlopende diensten. Hierbij kunt u denken aan:

 • autorijlessen op maat
 • naar de kapper en persoonlijke verzorging
 • passende huisvesting
 • gepaste kleding
 • onderwijs en scholing,
 • verwijzingen naar overheidsinstanties en andere zorg instellingen
 • vrijetijds activiteiten
 • tolken

Bewind voering

Financiële stabiliteit is een belangrijke voorwaarde om tijdens een integraal begeleidingstraject stappen te kunnen maken. We benaderen iedereen als een mens, niet als een nummer. Dat klinkt misschien als een open deur, maar veel te vaak hebben mensen andere ervaringen. We ondersteunen op een vertrouwelijke en persoonlijke manier iedereen die – om wat voor reden dan ook – zijn of haar financiële zaken niet meer in de hand heeft. We verrichten alle noodzakelijke procedures en handelingen, zodat de financiële situatie, of die van de persoon waar voor gezorgd wordt, stabiliseert of verbetert.

Mr. Didier Voorjans Driepas bewindvoering       www.driepasbewindvoering.nl 

Juridische ondersteuning

Wij leveren juridische bijstand en werken samen met verschillende partners, die ook een diversiteit aan ervaring en expertise hebben.
Met name op gebieden als asiel- en vreemdelingenrecht, familie- en jeugdrecht, sociaal zekerheidsrecht, huurrecht maar ook algemeen bestuursrechtelijke aangelegenheden en strafrecht.

Mr. I.J.L. Daemen Daemen advocatuur en mediation www.daemenam.nl
Mr. Didier Voorjans Zuiver Juridisch www.zuiverjuridisch.nl

Our Services

IMG_5534

Projecten

Probe ontwikkelde zich van goede arbeidsbemiddelaars tot een instelling die professionele zorg en begeleiding aanbiedt aan mensen die regie over hun leven willen krijgen. Daarbij hoort ook een projectmatige aanpak van begeleidingstrajecten, waarbij onze inzet is dat er voor de minst kwetsbare groepen op den duur minder structurele en individuele ondersteuning nodig is.

Probe wil zich hier samen met haar partners voor inzetten.

Daarnaast willen wij aan deskundigheidsbevordering doen en ons diensten pakket naar onze cliënten en nieuwe doelgroepen uitbreiden. We bieden daarom ook ondersteuning aan bij het opzetten van een eigen bedrijf of om als zzp-er werkzaam te zijn, als additionele dienst om het “meedoen” in een breder context te plaatsen.

Bedrijfsadvies | projectmanagement

Op het gebied van bedrijfsadvisering en projectmanagement is John Geelen gevraagd ons te ondersteunen als gecertificeerd projectmanager Prince2. John beschikt over een ruime ervaring in bedrijfsadvisering als verandermanager en op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen (MVO | MBO).

John zal verantwoordelijk worden voor de coördinatie van onze projecten met andere partners en zal cliënten, die een eigen bedrijf willen starten, begeleiden.

Clean it up

Missie: Wij ruimen voor u op, letterlijk en grondig, wij gebruiken daarbij duurzame producten, doen dit efficiënt en effectief. Daarbij doen wij dit met mensen die wij begeleiden en via re-integratie bemiddelen, leren participeren en die in een traject “naar werk” zitten. Wij doen dit vanuit onze visie op maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen MVO | MBO. Verder zijn wij geïnspireerd door de filosofie van Mari Kondo.

Juridische entiteit vanuit Probe.

Activiteiten, wij helpen u bij het organiseren of daadwerkelijk opruimen van uw omgeving, werkplek of de accommodatie van derden die u hebt gebruikt.

Binnenkort meer te lezen op www.clean-it-up.org

Deskundigheidsbevordering

Probe doet aan deskundigheidsbevordering voor haar eigen medewerkers en partners.

Probe geeft cursussen op het gebied van “burgerschap”, “cultuursensitiviteit”, maar ook over “de methodische aanpak volgens de ZelfRedzaamheidsMatrix” en bijvoorbeeld welke manier van denken en handelen (attitude) hoort bij onze snel veranderende maatschappij.

Je kunt met John Geelen contact opnemen (+31 6 2847 0589 over ons cursus aanbod.

cursussen voor professionals:

 • Burgerschap
 • Cultuursensitiviteit
 • Methodische aanpak volgens de zelfredzaamheidsmatrix

Zie link voor meer informatie

Links partners

Samenwerkingspartners in projecten: zelfstandig en begeleidend wonen

Stichtingen

Stichting de Gouwe, directe hulp op het gebied van voeding en kleding

Stichting “get a grip now“, om mensen weer grip op hun eigen leven te laten krijgen

Stichting de Vlinder, groene start

Leveranciers

Vigorfluss, bespaart water, energie en CO2

www.impreso.nl 

Water besparen

Op initiatief van het projectteam van Probe zijn op basis van Maatschappelijk Betrokken en Verantwoord Ondernemen aan de klanten van De Gouwe water bespaarders van VigorFluss aangeboden. Via de werkmaatschappij van Probe, Clean it up, zullen medewerkers deze water bespaarders bij de mensen gaan monteren. Onderstaand zijn de werking en de besparing van deze producten weergegeven. Behalve dat dit een vermindering betekent  van de maandelijkse lasten is het ook een bijdrage aan verduurzaming. Doordat er minder elektriciteit verbruikt wordt, verminderd de uitstoot van CO2 ook.

Our Services