Bewind voering
Financiële stabiliteit is een belangrijke voorwaarde om tijdens een integraal begeleidingstraject stappen te kunnen maken. We benaderen iedereen als een mens, niet als een nummer. Dat klinkt misschien als een open deur, maar veel te vaak hebben mensen andere ervaringen. We ondersteunen op een vertrouwelijke en persoonlijke manier iedereen die – om wat voor reden dan ook – zijn of haar financiële zaken niet meer in de hand heeft. We verrichten alle noodzakelijke procedures en handelingen, zodat de financiële situatie, of die van de persoon waar voor gezorgd wordt, stabiliseert of verbetert.

Mr. Didier Voorjans Driepas bewindvoering       www.driepasbewindvoering.nl