Verwijzers 
Huisartsen, maatschappelijk werk, gedragskundigen en overige verwijzers kunnen hun cliënten aanmelden via het aanmeldformulier. Naast begeleiding kunt u cliënten ook aanmelden voor enkel diagnostiek (bijvoorbeeld een ‘second opinion’).  

Wie kunt u verwijzen? 
De begeleiding heeft als doel kwetsbare burgers in de samenleving op een praktische en laagdrempelige manier te begeleiden in het structureren van het dagelijks leven en daarin hun zelfredzaamheid te vergroten. De begeleiding richt zich op het brengen van rust, orde en regelmaat bij mensen die de regie over hun leven kwijt zijn. De doelgroep bestaat uit mensen met psychische, psychosociale en / of psychiatrische problematiek of mensen die te maken krijgen met grote veranderingen in het dagelijks leven. 

De begeleiding wordt geleverd door een vaste begeleider. Afhankelijk van de indicatiestelling of hulpvraag komt de begeleider een of meerdere uren per week bij de mensen thuis en helpt de cliënt bij het ordenen van zijn huishouding, het vinden van een dagritme en dagelijkse activiteiten, het ordenen van de administratie, het versterken van sociale contacten en het leren omgaan met een stoornis, of beperking. 

 Voor wie is begeleiding? 
* Voor mensen met psychiatrische problemen 

* Voor mensen met een stapeling van psychosociale problemen 

* Voor risico- en multiprobleem gezinnen 

* Voor mensen in kwetsbare situaties 

Client verwijzen 
U kunt cliënten telefonisch op telefoonnummer 043- 205 0006 of 06 5207 3096 (24/7) aanmelden. 

De aard van de klachten en problemen waarmee hulpvragers bij Probe komen loopt sterk uiteen. Wij behandelen de meest voorkomende psychische- en psychosomatische klachten en/of aandoeningen zoals: depressie, angsten of dwanggedachten.