Zorg
Probe is sterk in het verlenen van zorg. Probe legt de focus op het sociaal emotioneel welbevinden van de mensen. Voor ons is het belangrijk om iedereen te kunnen helpen in elk stadium van zorgbehoefte. We kiezen daarnaast, samen met onze partners, voor een integrale aanpak en maatwerk per cliënt, om zo succes te kunnen waarborgen. Probe neemt in zorg-trajecten het voortouw of vervult een schakelrol. Hieronder staat schematisch weergegeven welk traject cliënten doorlopen.