Crisis opvang en preventie

Crisisopvang 
Heeft u geen onderdak? Kunt u verder nergens terecht? De crisis preventie biedt begeleiding voor mensen die snel hulp nodig hebben en niet thuis kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij: 

  • Psychische crisis; 
  • Relatieproblemen;
  • Mishandeling; 
  • Rouw; 
  • Financiële problemen. 

Mensen met dit soort problemen kunnen vaak tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum. 

Crisisdienst 
De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst. 

Begeleiding 
In de crisis preventie krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit: 

  • Hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school); 
  • Hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte; 
  • Het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen; 
  • Het maken van een plan om contacten te herstellen. 

Crisis vanwege huishoudelijk geweld 
Bel bij acute nood 112. Heeft het iets minder haast? Bel dan Veilig Thuis 0800 – 2000. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Meer over Veilig Thuis.  https://veiligthuiszl.nl 

Spoedeisende jeugdhulp 
Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan contact op met de crisisdienst voor spoedeisende jeugdhulp in uw gemeente. De crisisdienst zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling. 

Probe helpt bij huiselijk geweld 
Er is steeds meer aandacht gekomen voor geweld in gezinnen en in afhankelijkheidsrelaties. Het is steeds minder een geheim waarover je niet mag praten en waaronder je in stilte moet lijden. Het taboe is nog niet helemaal weg, de aantallen zijn hoog, maar huiselijk geweld is gelukkig steeds meer bespreekbaar, zowel bij betrokkenen als bij allerlei beroepskrachten. Toch blijft voorlichting en preventie nodig, naast directe hulp en opvang. Probe zet zich in voor het voorkomen, bestrijden en stoppen van huiselijk geweld. We houden ons bezig met alles wat komt kijken bij een doeltreffende aanpak van huiselijk geweld, zoals voorlichting, preventie, signalering en registratie, opvang en begeleiding en het ontwikkelen van expertise. 

Veiligheid en herstel 
Kwaliteit en effectiviteit van de hulp staan centraal; dat doen we door de cliënt (= vrouw/man en gezin) te helpen te herstellen van het geweld, diens krachten te versterken en sociale contacten in te schakelen om zo weer een veilig leven op te bouwen. In de begeleiding van cliënten streeft Probe ernaar dat zij binnen afzienbare tijd (weer) zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in een veilige situatie. De hulpverleners van Probe begeleiden de cliënten volgens een individueel plan dat samen met hen is vastgesteld. Pedagogische medewerkers begeleiden de kinderen en geven opvoedingshulp en -advies aan hun ouders. Ook zijn er speciale medewerkers om cliënten te helpen met ingewikkelde financiële of juridische problemen. 

Onmisbare ketenpartner 
Probe werkt samen met heel veel instellingen en organisaties, in de provincie Limburg, maar ook landelijk. Alle organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld moeten een ‘sluitende keten’ vormen: elke organisatie is een schakel in de aanpak van huiselijk geweld. De ketenpartners werken steeds meer samen en maken hierover bindende afspraken. Alleen zo kan het aantal slachtoffers en plegers van huiselijk geweld verminderen en de hulpverlening verbeteren. 

Dat betekent niet dat we alles zelf doen, maar wel dat Probe een onmisbare partner is in de preventie en aanpak van huiselijk geweld.