Pedagogische begeleiding
Kinderen en jongeren kunnen door hun gedrag of beperking zorgen voor een grote belasting en problemen in de thuissituatie. Hierdoor ontstaan spanningen in een gezin. Probe Zorg helpt deze gezinnen en kinderen die geïndiceerd zijn voor pedagogische ondersteuning en/of begeleiding in de thuissituatie. De hulp kan variëren van individuele schoolbegeleiding, dagbesteding en structurering aanbrengen of verzorging bieden aan het kind tot het naar bed gaat. Ook helpen wij bij het zoeken naar geschikte vrijetijdsbestedingen en het begeleiden. Dit ziet Probe Zorg als een belangrijke taak. De zorgvraag van het kind en de ouders bepalen uiteindelijk hoe de hulpvorm eruit gaat zien en Probe Zorg stemt in overleg met cliënt(en) de thuisbegeleiding af.

De pedagogische begeleiding is erop gericht om cliënt te stimuleren in de sociaal-emotionele, motorische en/of cognitieve ontwikkeling.

Wij richten ons o.a. op:

  • Vergroten/bevorderen van de zelfredzaamheid/zelfstandigheid
  • Stimuleren sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Stimuleren motorische en/of cognitieve ontwikkeling
  • Opbouwen positief zelfbeeld
  • Aanbrengen structuur
  • Aanbrengen/verbeteren dagelijkse ritme
  • Leren omgaan met regels en grenzen
  • Leren omgaan met vrijheden
  • Bewuste keuzes leren maken etc.

Door middel van het bieden van verschillende soorten handvaten bieden wij de structuur en regelmaat aan die nodig is voor een zo optimale zelfontplooiing.

Tijdens deze begeleiding staat het kind centraal maar zullen ook de ouders een belangrijke rol spelen.

Na het voeren van een intakegesprek analyseren wij de hulpvraag en/of behoefte. Een vaste medewerker gaat met cliënt aan de slag en zal de rol van regisseur op zich nemen. Na een observatieperiode van twee weken wordt er een ondersteuningsplan opgesteld om zo gericht mogelijk te werken aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind en/of volwassene. We werken met een vast dagprogramma dat verduidelijkt wordt d.m.v. pictogrammen en foto’s.

Door wie wordt deze begeleiding verzorgd?

Bij Probe Zorg werken deskundige en enthousiaste medewerkers die ervaring hebben met de bovenstaande doelgroepen. De zorgcoördinator bespreekt met u de hulpvraag en de doelen die gesteld zullen worden. Deze afspraken/doelen worden vastgelegd in een plan van aanpak. Aan de hand hiervan maakt de ambulante begeleider een afspraak met u en zal de hulpverlening starten. Na enkele maanden vindt er een evaluatie plaats om de hulpvraag opnieuw te bespreken en eventueel bij te stellen.