psychotherapy-1000x531

Zorg

Probe is sterk in het verlenen van zorg. Probe legt de focus op het sociaal emotioneel welbevinden van de mensen. Voor ons is het belangrijk om iedereen te kunnen helpen in elk stadium van zorgbehoefte. We kiezen daarnaast, samen met onze partners, voor een integrale aanpak en maatwerk per cliënt, om zo succes te kunnen waarborgen. Probe neemt in zorg-trajecten het voortouw of vervult een schakelrol. Hieronder staat schematisch weergegeven welk traject cliënten doorlopen.

Lees meer
banner foto home

Arbeid

Nadat met onze cliënt gewerkt is aan meer stabiele woon- en leefomstandigheden kan een traject worden ingeslagen waar studie en/of werk op maat centraal dient te staan. Wij werken er aan dat cliënten hun “eigen kracht” inzetten en hun eigen verantwoordelijkheid gaan nemen, uiteraard naar eigen vermogen. Hieronder staat schematisch weergegeven welk traject zij doorlopen dat wij dan samen met partners in het onderwijs en op het gebied van re-integratie en participatie vormgeven.

Lees meer
diensten

Diensten

Om voor onze cliënten een stabiele uitgangssituatie te creëren werken we samen met partners, die helpen  hier de voorwaarden voor te realiseren. De omstandigheden of de vaardigheden van een cliënt zijn heel verschillend en we zijn daarom permanent op zoek naar betrouwbare partners die verschillende en nieuwe diensten kunnen aanbieden.

Lees meer
IMG_5534

Projecten

Probe ontwikkelde zich van goede arbeidsbemiddelaars tot een instelling die professionele zorg en begeleiding aanbiedt aan mensen die regie over hun leven willen krijgen. Daarbij hoort ook een projectmatige aanpak van begeleidingstrajecten, waarbij onze inzet is dat er voor de minst kwetsbare groepen op den duur minder structurele en individuele ondersteuning nodig is. Probe wil zich hier samen met haar partners voor inzetten. Daarnaast willen wij aan deskundigheidsbevordering doen en ons diensten pakket naar onze cliënten en nieuwe doelgroepen uitbreiden. We bieden daarom ook ondersteuning aan bij het opzetten van een eigen bedrijf of om als zzp-er werkzaam te zijn, als additionele dienst om het “meedoen” in een breder context te plaatsen.

Lees meer
banner probe huis

Probe Huizen

In samenwerking en initiatief van de gemeente is Probe begonnen samen met Woningstichtingen Maasvallei, Servatius en Woonpunt om mensen aan een nieuwe woning te kunnen helpen. De meeste van deze mensen wonen onveilig, zijn dakloos of slapen bij een noodopvang zoals het slaaphuis van het Leger des Heils of bij Jekerzicht. Wij gaan er samen voor zorgen dat deze mensen een veilige en stabiele woonomgeving krijgen. Ook gaan we hun begeleiden om zelfstandig te kunnen participeren en op eigen benen te staan.

 

Meer informatie hierover is binnenkort beschikbaar

Happy african american professional smiling looking at camera with colleagues at background, friendly black business coach, successful intern, team leader member posing in office, head shot portrait

Voor clienten

Meer informatie hierover is binnenkort beschikbaar