psychotherapy-1000x531

Zorg

Probe is sterk in het verlenen van zorg. Probe legt de focus op het sociaal emotioneel welbevinden van de mensen. Voor ons is het belangrijk om iedereen te kunnen helpen in elk stadium van zorgbehoefte. We kiezen daarnaast, samen met onze partners, voor een integrale aanpak en maatwerk per cliënt, om zo succes te kunnen waarborgen. Probe neemt in zorgtrajecten het voortouw of vervult een schakelrol. Hieronder staat schematisch weergegeven welk traject cliënten doorlopen.

Begeleidend wonen

Wij bieden opvang als ambulante begeleiding aan en crisisopvang.

WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om zelfstandig thuiswonende mensen, die beperkt zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving te ondersteunen. Probe heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met aanbod dat gericht is op het vergroten van de zelfredzaamheid. Door onze manier van werken, die begint met een uitgebreide intake, weten wij goede resultaten te behalen. Wij bieden specialistische hulp, maar vooral programma’s op maat. Deze programma’s gaan uit van de eigen kracht van de hulpvrager, het opbouwen van zelfvertrouwen en het wegnemen van alle belemmeringen die een zelfstandig deelnemen aan de samenleving blokkeren.

Bij de jongste categorie richten we ons op jongeren die vastlopen in het onderwijs, sociale contacten en/of thuissituatie.

Forensische zorg

Onze Forensische zorg is gericht op het ondersteunen van cliënten waarbij een strafmaatregel is opgelegd door de rechter. De forensische ambulante begeleiding met en zonder verblijf richt zich op het ondersteunen en begeleiden van deze cliënten op alle levensgebieden.

Wij hebben ruime en specialistische ervaring met ambulante begeleiding en weten dat het niet vanzelfsprekend is om met een strafblad de draad in het leven weer makkelijk op te pakken. Onze begeleiding richt zich op de zelfredzaamheid van de cliënt zelf en om vertrouwen in zichzelf en de maatschappij terug te krijgen.

Wij hebben geen wachtlijst en kunnen daarom onmiddellijk een intake organiseren en starten met de benodigde begeleiding aan de hand van een persoonlijk en doelgericht begeleidingsplan.

Jeugd

Een belangrijk deel van ons cliëntenbestand is jonger dan 18 jaar.
Probe heeft veel ervaring opgedaan met jongeren uit onze eigen regio. We zijn trots op onze samenwerking met het Team Jeugd en andere gespecialiseerde collega-instellingen. Daarnaast hebben we veel ervaring met (alleenstaande) minderjarige vluchtelingen.

Probe Zorg biedt oplossingsgerichte hulpverlening, die werkt volgens het zogenaamde 8 fasen model. Dit model zorgt ervoor dat wij samen met de cliënt binnen enkele weken zicht hebben op zijn/haar doelen en de stappen die nodig zijn om die doelen te kunnen bereiken. Dit is de basis van een zogenaamd intern plan dat efficiënt en doelgericht is opgesteld. Met als doel dat de cliënt zelfstandig zijn leven op alle leefgebieden verantwoord vorm leert te geven.

Pedagogische begeleiding

Kinderen en jongeren kunnen door hun gedrag of beperking zorgen voor een grote belasting en problemen in de thuissituatie. Hierdoor ontstaan spanningen in een gezin. Probe Zorg helpt deze gezinnen en kinderen die geïndiceerd zijn voor pedagogische ondersteuning en/of begeleiding in de thuissituatie. De hulp kan variëren van individuele schoolbegeleiding, dagbesteding, structuur aanbrengen of verzorging bieden aan het kind tot het naar bed gaat. De zorgvraag van het kind en de ouders bepalen uiteindelijk hoe de hulpvorm eruit gaat zien en Probe Zorg stemt in overleg met cliënt(en) de thuisbegeleiding af.

De pedagogische begeleiding is erop gericht om cliënt te stimuleren in de sociaal-emotionele, motorische en/of cognitieve ontwikkeling.

Bewegen en sport

Bewegen en sport zijn onmiskenbare belangrijke onderdelen in onze trajecten.

In het zorgtraject als dagbesteding maar ook therapeutisch.

Bij de “Werkfit” en “Naar werk” trajecten maken bewegen en sport deel uit van activering en vergroten van de vitaliteit.

Our Services