Belangrijke links met informatie | Stop de verspreiding van het Coronavirus:

Hygiëne: wat moet je doen? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 Steunpunt Corona gemeente Maastricht https://www.gemeentemaastricht.nl/stad/steunpunt-corona Corona-informatie beschikbaar in andere talen met voorleesfunctie Nederlands | Turks | Tigrinya | Engels | Arabisch | Pools | Farsi | Chinees| Somalisch https://www.pharos.nl/…/update-informatie-coronavirus-nu-i…/ Arabisch en Tigrinya www.nieuwlander.nl/corona Begrijpelijke informatie 1 https://corona.steffie.nl/nl/ Begrijpelijke informatie 2 https://www.renataverloop.nl/communicatietips-corona Huiselijk geweld https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/crisisfonds-voor-kwetsbare-kinderen-thuis

Lees verder!