Belangrijke links met informatie | Stop de verspreiding van het Coronavirus:

Hygiëne: wat moet je doen? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 Steunpunt Corona gemeente Maastricht https://www.gemeentemaastricht.nl/stad/steunpunt-corona Corona-informatie beschikbaar in andere talen met voorleesfunctie Nederlands | Turks | Tigrinya | Engels | Arabisch | Pools | Farsi | Chinees| Somalisch https://www.pharos.nl/…/update-informatie-coronavirus-nu-i…/ Arabisch en Tigrinya www.nieuwlander.nl/corona Begrijpelijke informatie 1 https://corona.steffie.nl/nl/ Begrijpelijke informatie 2 https://www.renataverloop.nl/communicatietips-corona Huiselijk geweld https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/crisisfonds-voor-kwetsbare-kinderen-thuis

Foodbank

Help, mijn weekgeld is op! We hebben allemaal wel eens voor dit dilemma gestaan. Een cliënt staat voor je neus of aan de telefoon en het weekgeld is op… er is geen geld meer om boodschappen te doen én de koelkast is leeg. Soms zijn het smoesjes om wat meer geld te krijgen voor die…