Op initiatief van het projectteam van Probe zijn op basis van Maatschappelijk Betrokken en Verantwoord Ondernemen aan de klanten van De Gouwe water bespaarders van VigorFluss aangeboden. Via de werkmaatschappij van Probe, Clean it up, zullen medewerkers deze water bespaarders bij de mensen gaan monteren. Onderstaand zijn de werking en de besparing van deze producten weergegeven. Behalve dat dit een vermindering betekent  van de maandelijkse lasten is het ook een bijdrage aan verduurzaming. Doordat er minder elektriciteit verbruikt wordt, verminderd de uitstoot van CO2 ook.