Jeugd
Een belangrijk deel van ons cliënten bestand is jonger dan 18 jaar.
Probe heeft veel ervaring opgedaan met jongeren uit onze eigen regio. We zijn trots op onze samenwerking met het Team Jeugd en gaan dit jaar ons werk voor jongeren uitbreiden door nieuwe projecten te starten voor de meest kwetsbare jongeren in onze stad. Daarnaast hebben we veel ervaring met (alleenstaande) minderjarige vluchtelingen.

Probe Zorg biedt oplossingsgerichte hulpverlening, die werkt volgens het 8 fasen model. Dit model zorgt er voor dat de cliënt binnen enkele weken zicht heeft op zijn/haar doelen en de stappen die nodig zijn om die doelen te kunnen bereiken. Samen met de cliënt maken we een plan volgens het 1 klant, 1 plan principe. Hierdoor wordt de hulpverlening efficiënt en doelgericht. Het resultaat is dat de cliënt zelfstandig zijn leven op alle leefgebieden verantwoord vorm kan geven.

Wat hebben we voor wie te bieden:

Jongeren:
Is onderstaande herkenbaar?

 • Ben je somber of onzeker en pieker je veel?
 • Heb je het gevoel dat je vastzit?
 • Vind je contact met anderen moeilijk?

Wij kunnen met je meedenken of helpen om weerbaarder te worden!

Wij stemmen ons aanbod af op de individuele behoeften en wensen. We luisteren naar je  persoonlijke problemen en vervolgens helpen we om ze op te lossen, bijvoorbeeld nare ervaringen te verwerken en nieuw gedrag te oefenen. We werken middels gesprekken (al of niet in groepsverband), gedrags- en inzicht gevende spellen, sport en ontspanningsoefeningen. Probe heeft een team van specialisten die van alle markten thuis zijn.

Voor ouders met jongeren bieden we:

 • Informatie en voorlichting bij gedragsproblemen bij het kind of de jongere;
 • Adviezen en lichte hulp bij gezinsproblemen of opvoedvragen;
 • Indien nodig schakelen we externe hulp in.

Alle hulp is gericht op het verlichten van de druk bij ouderen en op het verbeteren van de ouder-kind relatie. Dit doen we door vooral “de stress” weg te nemen en ons te richten op ondersteuning bij het oplossen van persoonlijke problemen. We doen dit middels:

 • Begeleidingsgesprekken en/of activiteiten met het gezin;
 • Oplossingsgerichte hulpverlening;
 • Systeemgerichte opvoedondersteuning;
 • Betrekken of versterken van netwerk in overleg met gezin;
 • Individuele trajecten met het kind / jeugdige rond verwerking of stellen van doelen in je leven.