Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om zelfstandig thuiswonende mensen, die beperkt zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving te ondersteunen. Probe heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met aanbod dat gericht is op het vergroten van de zelfredzaamheid. Door onze manier van werken, die begint met een uitgebreide intake, weten wij goede resultaten te behalen. Wij bieden specialistische hulp, maar vooral programma’s op maat. Deze programma’s gaan uit van de eigen kracht van de hulpvrager, het opbouwen van zelfvertrouwen en het wegnemen van alle belemmeringen die een zelfstandig deelnemen aan de samenleving blokkeren.

Bij de jongste categorie richten we ons op jongeren die vastlopen in het onderwijs, sociale contacten en/of thuissituatie. We begeleiden ze en de directe omgeving om ze te leren weer meer controle over het eigen leven terug te krijgen en te houden en daarmee schooluitval of andere terugval te voorkomen.

Bij de jong volwassenen richten we ons op die jongeren die vastlopen omdat in het volwassen leven meer zelfstandigheid wordt gevraagd. Ondersteuningspunten kunnen zijn: het leren omgaan met geld, het leren plannen en organiseren of bijvoorbeeld een huishouden te leren runnen.

De oudere mensen begeleiden we bij het vergroten van hun zelfstandigheid en participatiemogelijkheden waardoor ze weer beter mee kunnen doen in onze maatschappij. Dit betekent ook ondersteuning van mensen met somatische, psychosociale, geestelijke- of lichamelijke beperkingen, etc.