Andere diensten
Wij gaan er in ons begeleidingstraject vanuit dat we onze cliënten ondersteuning op
maat bieden, dit gaat om zeer uiteenlopende diensten, zoals u hieronder aantreft.

Autorijlessen
Herman Walthie | www.rijdenmetherman.nl

Kapsalon
Kapsalon Alev | www.kapsalon-alev.nl

Passende huisvesting
Contacten met diverse makelaars en woningcorporaties
Servatius | www.servatius.nl
Woonpunt | www.woonpunt.nl
Thuis in Limburg | www.thuisinlimburg.nl
Adhocbeheer | www.adhocbeheer.nl
Maximusbeheer | www.maximusbeheer.nl

Passende kleding
Dress for succes | http://www.dressforsuccess.nl/waar-vind-je-ons/maastricht

Onderwijs en scholing
Leeuwenborgh | www.leeuwenborgh.nl
Lvo | www.lvomaastricht.nl
Vmbo | www.vmbomaastricht.nl
Porta Mosana | www.portamosana.nl

Overheid
Mijn overheid | www.mijn.overheid.nl
Belastingdienst | www.belastingdienst.nl
Provincie Limburg | www.limburg.nl
Gemeente Maastricht | www.gemeentemaastricht.nl

Tolken
Deze dienst huren wij in bij verschillende bedrijven en personen.

Vrijetijd
Sport | www.maastrichtsport.nl
Kumulus | www.kumulus.nl
Conservatorium | www.conservatoriummaastricht.nl

Zorg
Bureau Jeugdzorg Limburg | www.bjzlimburg.nl
Ciz | www.ciz.nl
Mosae zorggroep | www.mosaezorggroep.nl
Villa Keizerskroon | www.villakeizerskroon.nl
Sevagram | www.sevagram.nl
Azm herstelzorg | www.azmherstelzorg.com
Envida | www.envida.nl
Virenze | www.virenze.nl
Mondriaan | www.mondriaan.eu
Trajekt | www.trajekt.nl
Radar | www.radar.org
Xonar | www.xonar.nl
Mantelzorg Zuid | www.mantelzorgzuid.nl
Humanitas | www.humanitas.nl/afdeling/maastricht-heuvelland
Vluchtelingenwerk | www.vluchtelingenwerk.nl/maastricht
Buurt bemiddeling | www.buurtbemiddeling-maastricht.nl
Stichting Wereldwijd | www.stichtingwereldwijd.nl
Leger des heils | www.legerdesheils.nl
Mee Zuid Limburg | www.meezuidlimburg.nl
Social team Maastricht | www.sociaalteammaastricht.nl