Juridische ondersteuning
Wij leveren juridische bijstand en werken samen met verschillende partners, die ook een diversiteit aan ervaring en expertise hebben.
Met name op gebieden als asiel- en vreemdelingenrecht, familie- en jeugdrecht, sociaal zekerheidsrecht, huurrecht maar ook algemeen bestuursrechtelijke aangelegenheden en strafrecht.

Mr. I.J.L. Daemen Daemen advocatuur en mediation www.daemenam.nl
Mr. M. Helgers Helgers Advocaten www.helgersadvocaten.nl
Mr. Didier Voorjans Zuiver Juridisch www.zuiverjuridisch.nl