Bewegen en sport 
Bewegen en sport zijn onmiskenbare belangrijke onderdelen in onze trajecten.

In het zorgtraject als dagbesteding maar ook therapeutisch.

Bij de “Werkfit” en “Naar werk” trajecten maken bewegen en sport deel uit van activering en vergroten van de vitaliteit.